Drop Down Menu

Güncel

» Redcode İle Kurumsal    Uygulamalarımız Yeniden Tasarlanıyor

» Gelirler İdaresi Baskanlığı İlk E-Fatura    Entegrasyon Çözümünü Onayladı

» Müşterileriniz ve İş Ortaklarınız    Yörüngenizde Kalsın

» Stratejik Adımlarınızı Kurumsal    Performans Göstergeleriniz Belirlesin

» Yeni TTK Hakkında Merak Ettikleriniz

Yeni TTK hakkında merak ettikleriniz

Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu, kurumlara birçok iş ve yönetim sürecinde bilişim teknolojilerinden yararlanabilmelerinin yolunu açıyor. Yeni yasa hem şirketlere farklı avantajlar sağlayacak hem de bilişim sektörünün gelişimine yol açacak. Birçok bilişim şirketi gibi Netsis Yazılım olarak biz de bu yasa doğrultusundaki yenilikleri yakından takip ediyor, yazılım alt yapımızda gerekli güncellemeleri yapıyor ve değişim sürecine en iyi şekilde hazırlanıyoruz.

Müşteri ve iş ortaklarımızın yeni sürece en hızlı ve kolay şekilde uyum sağlamalarını desteklemek için çalışıyoruz. Kanunla birlikte gelen en büyük yeniliklerden biri, Türkiye'deki Muhasebe Standartları ve Raporlama Standartlarının, uluslararası finansal raporlama standartlarına benzer şekilde revize edilecek olması. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun her şirkete internet sitesi zorunluluğu getirmesi de en çok konuşulan konular arasında. İştirak şirketimiz Genport Bilişim A.Ş.’nin uzman ekibi de bu alanda iş ortağı ve müşterilerimizden gelen talepleri karşılamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni TTK neler getiriyor?

 1. Tüm işletmelerin defterleri uluslararası finansal raporlama standartlarına (UFRS) göre tutulacak.
 2. Yeni yasaya göre şirket birleşmelerinde, birleşecek şirketlerin aynı neviden olma şartı kaldırılmış olup, artık bir Ltd. ile bir A.Ş. doğrudan birleşebilecek.
 3. Yasada şirketler topluluğu müessesesine yer verilerek, uygulamadaki realite yasal hale getirilmeye çalışılmıştır.
 4. Bu yasadan sonra artık, halka kapalı A.Ş.’ler de Kayıtlı Sermaye Sistemi’ne geçebilecekler.
 5. Tek kişilik şirket kurma imkanı yine yeni yasa ile getirildi.
 6. Özellikle A.Ş. denetimlerine yeni bir denetim müessesesi getirilmiş olup, ilk defa, özellikli bazı işlemleri yapabilmek için, işlem denetçisi olması öngörülmüştür.
 7. A.Ş. Yönetim Kurullarına üye olabilmek ve bu sıfatla görev yapabilmek için şirket ortağı olma şartı kaldırıldı.
 8. Yine A.Ş. Yönetim Kurulu üye sayının en az 3 kişiden oluşması şartı kaldırıldı.
 9. Yasanın özellikle belirttiği durumlar haricinde, Genel Kurullarda Hükümet Komiseri bulunması zorunluluğu kaldırıldı.
 10. Her A.Ş. ve Ltd. için web sayfası oluşturma ve bazı kayıt veya bilgileri burada düzenli olarak yayımlama şartı getirildi. Şirketlerin bu yükümlülüğü 01.01.2013 tarihinden itibaren başlayacak.
 11. A.Ş.’lerin Yönetim Kurulları ve Genel Kurularının elektronik ortamda yapılabilmesi imkanı getirildi. Elektronik ortamda bu kurullar hukuken geçerli karar alabilecekler.
 12. Yasa ile ilgili 25 civarında ikincil mevzuat hazırlama çalışmalarına son iki yıldır devam edilmekte olup, yasanın yürürlüğe gireceği 01.07.2012 tarihinden önce bu mevzuatların yayımlanması bekleniyor.
 13. Yasa ile getirilen muhasebe ve denetim hükümleri 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek, 31.12.2011-2 bilançosu eski Kanun’a göre, açılış bilançosu ise 01.01.2013 tarihinden itibaren yeni Kanun’a göre yapılacak.
 14. İşletmelere "Sınırlı Sorumluluk" ilkesi daha çok hakim olacak. İşletme sahiplerinin tüm malvarlıkları ile sorumlu olmalarını sağlayan Sınırsız Sorumluluk ise istisnai durumlarda uygulama bulacak.
 15. Yasada KOBİ’lerin şeffaflık ve denetimine ilişkin yeni düzenlemeler getirildi, küçük ve büyük ölçekli işletmelerin benzer işlemlere tabi tutulması öngörülüyor.
 16. Şirketler Topluluğu kavramı içinde yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. Grup şirketlerin yönetim kurullarının, özen borcuna aykırı davranışı halinde sorumluluğu sınırlandırıldı. Şirketler Topluluğu uygulaması ile, mali düzenlemelerdeki iştirak müessesesinin sınırları genişletildi. Bunun özellikle grup şirketler açısından önemli hukuki, yönetsel, mali ve özelikle vergisel sonuçları olacaktır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile TFRS Uygulaması neden zorunlu hale geldi?

Bu yeni yasa ile, finansal raporlama ve muhasebe alanında tek düzen ve ortak bir disiplin oluşturularak finansal raporların uluslararası pazarda kabul edilmesi ve Türk şirketlerin dış pazarda rekabet avantajı kazanması amaçlanıyor.

 • Küreselleşen dünya ve UFRS uyum süreci
 • Düzenleyici kurumların UFRS ile uyumlu raporlamayı zorunlu kılmaları
 • Standartların sürekli değişmesi ve yenilikler
 • Yabancı ortak arayışı
 • Artan şirket evlilikleri ve bölünmeler
 • Hızlı ve doğru bilgiye ulaşma ihtiyacı
 • Sermaye ve kredi piyasalarının, uluslar arası piyasaların parçası olabilmek
 • Yabancı sermayeyi çekebilmek
 • Rekabet piyasalarında güç olarak yer alabilmek
 • Pay senetlerini büyük menkul değerler borsalarına kote ettirebilmek

Geçiş için 2012 yılı planlandığına göre şu anda böyle bir proje için neden acele edilmeli?

 • TMS-TFRS’nin ana niteliklerinden karşılaştırılabilirlik prensibine göre; TMS-TFRS, mali tabloları sene ve dönem bazında karşılaştırılmalı talep etmektedir. Bu da 2011 yılı verilerinin de sistemde olmasını gerektirecektir.
 • Basel II: Bankalar işletmelerin kredi taleplerini incelerken artık mali tabloları TMS-TFRS bazında istemektedirler. Holding şirketleri için, en azından geçerli bir şirketin TMS-TFRS geçişinin 2011 yılı içinde yapılması gerekir ki; diğer şirketlerin uyumlandırılması da en geç 2012 yılı ilk çeyreğinde bitirilsin.

Türkiye’de yeni sistemlere geçiş aşamalarında hep kaos yaşanır. Bunun nedeni ise, henüz zaman varken planlı bir şekilde hareket edemememizden, hep son günü beklememizden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle son günü beklemeden karar vermek ve bununla ilgili projelere başlamak gerekir. Kaldı ki; muhasebe sistemlerinin bu konu ile ilgili uyumlandırılması da zaman almaktadır. TTK'nın getirdiği zorunlu uygulamalara hazır olabilmek için, Ernst&Young tarafından hazırlanan:

TFRS'ye Dönüşüm Yol Haritası

TFRS'ye Dönüşüm Örnek Çizelge

TFRS'ye Dönüşümde önemli tarihler

 
 

ozgan@ozganbilisim.com

Copyright © 2018 Ozgan Bilişim