Drop Down Menu

Güncel

» Redcode İle Kurumsal    Uygulamalarımız Yeniden Tasarlanıyor

» Gelirler İdaresi Baskanlığı İlk E-Fatura    Entegrasyon Çözümünü Onayladı

» Müşterileriniz ve İş Ortaklarınız    Yörüngenizde Kalsın

» Stratejik Adımlarınızı Kurumsal    Performans Göstergeleriniz Belirlesin

» Yeni TTK Hakkında Merak Ettikleriniz

Stratejik adımlarınızı kurumsal performans göstergeleriniz belirlesin

2011 yılında kullanıcılarımıza sunduğumuz Netsis Kurumsal Performans Yönetimi; bütçe planlamadan, iş zekasına birçok uygulamayı kapsıyor. Şirketlerin ilerleme yolunda attığı adımlarda en büyük yardımcıları olmak üzere tasarladığımız uygulama rasyonel karar verme, hızlı hareket kabiliyeti, doğru rekabetin ipuçları ve daha birçok yönetimsel stratejiyi şirketlere sunuyor.

Kurumsal performans göstergeleri şirketlerin finans, çalışanlar, müşteriler, iş süreçleri, büyüme hedefleri, yatırımlar gibi farklı perspektiflerden gelen bilgi ve verilerini ölçerken, atacakları stratejik adımlarda belirleyici rol oynuyor.

Şirketlerin yıllık stratejik planlarını bütün departmanların belirlediği veriler ışığında oluşturan, geçmişi analiz edebilen, girilen veriler yardımı ile doğru bilgi ve raporlar sunan, yöneticilerin karar destek mekanizmasının en önemli parçası olan Kurumsal Performans Yönetimi hakkında bilgi veren Netsis Genel Müdürü Timur Turgutlu, "Günümüzün rekabet odaklı iş dünyasında işletmeler, güncelliği ve gerçekliği tartışılır plan ve stratejiler ile belirlenen hedeflere ulaşmak için zaman ve işgücü kaybediyorlar. Şirketlerin geçmişi doğru bir biçimde anlayabilmek, iş süreçlerinde rasyonel kararlar alabilmek ve esnek bir organizasyon yapısı kurabilmek için bütçe planlama, raporlama ve iş zekası araçlarına ihtiyaçları var. Bütçe Planlama ve Kontrol, Performans Yönetimi ve İş Zekası uygulamalarımızı Kurumsal Performans Yönetimi kavramı altında birleştirerek şirketlerin ihtiyaçlarını en eksiksiz şekilde karşılamayı hedefliyoruz" dedi.

Tüm birimler ortak çatı altında hareket ediyor

Netsis bütçe planlama ve kontrol uygulaması finansal ve operasyonel planlama süreçlerini entegre ederek, tek bir merkezi ortamdan yönetilmesini sağlıyor. Finans, üretim, satış, satın alma gibi temel fonksiyonlara ilişkin verileri bir arada barındıran ve şirketin finans tablosunu tüm detayları ile sunan uygulama, yönetim süreçlerinin kalitesini geliştiriyor, organizasyondaki tüm birimlerin ortak hareket etmesine yardımcı oluyor.

"Şirketler yeni yıla ilişkin bütçelerini oluştururken, bütçe planlama ve kontrol uygulaması üzerinde hazırladıkları formlar aracılığı ile farklı departmanların öngörü, plan ve hedeflerini kayıt altına alıyor. Yıl içerisinde yapılacak yatırımlar, işletmenin gelirleri, giderleri; bunların neticesindeki ciro ve kar hedefleri, yeni istihdamlar aynı uygulama üzerinde planlanabiliyor" diyen Turgutlu, şöyle devam etti: "Verileri bir bütün halinde yöneticilere sunuyoruz. Bu planlama şirketin reel uygulaması ile mükemmel bir uyum içinde yaşamaya başlıyor. Birden fazla bütçe ile çalışabilme desteği var. Sınırsız senaryo kurgulamak, yaşatmak mümkün. Şirketler değişen kur oranları, değişen kar- zarar hedefleri gibi verilere bağlı olarak farklı senaryo analizleri yapabilir ve en iyi planları seçebilirler. Sabit bir bileşene bağlı değiliz. Herhangi bir verinin bütçe bileşeni olabileceği, farklı bütçe dönemlerinin tanımlanabildiği esnek bir tasarım var. Uygulama farklı sektörlerdeki ihtiyaçları karşılamak için bu şekilde tasarlandı."

Sadece yabancı yazılımlarda bulunan rol tanımları var

Uygulama otomatik veri girişi kolaylığı sunuyor. Şirketler bu planları çoğunlukla Excel tablolarda yapıyor. Excel ile güçlü bir entegrasyona sahip programda, kur tahminlerine ve günlük kurlara göre işlem yapmak mümkün. Yine kullanıcılar bütçe revizyonu yapabiliyor. Sadece yabancı yazılımlarda bulunan bütçeyi yapan, düzelten gibi kullanıcı ve rol tanımları da uygulama kapsamında mevcut.

Öne çıkan diğer bir özellik, alarm ve bildirimler

Netsis’in web tabanlı Redcode yatırının çıktılarını aldığı uygulama özellikle yöneticilerin iş süreçlerini hızlı ve basit hale getirecek bir çok fonksiyonu içeriyor. Uygulamanın gelişmiş iş zekası ve raporlama ürünleri aracılığı ile oluşturulan raporlar yöneticilerin istenilen kırılımlarda bütçe, dönemsel tahmin, gerçekleşen karşılaştırmalarını yapabilmelerini sağlıyor.

Alarm ve bildirimler ise iş süreçleri devam ederken, belirlenen kırılımlardan, tahminlenen verilerden ya da karşılaştırmalardan yöneticileri otomatik olarak haberdar ediyor. Kullanıcılar kuracakları alarm ve bildirim özelliği ile istedikleri periodlarda istedikleri verilere ilişkin raporları uygulamadan talep edebiliyor. Örneğin "Her Pazartesi satış müdürüne bir önceki haftanın karşılaştırmalı satış raporları gitsin"komutu ile iş süreçlerini hızlandırmak mümkün.

Finansal Performans Yönetimi ile tüm bütçe döngünüzü modelliyor

Kurumsal Performans Yönetimi, Finansal Performans Yönetimi olarak tanımlanan bir kavramı da beraberinde getiriyor. Operasyonel planlama süreçleri ile entegre edilen ve tek bir merkezi ortamdan yönetilebilen finansal uygulama satıştan tahsilata kadar bütün döngüyü modelliyor ve bu doğrultuda departmanlar kendi bütçelerini belirliyor. Farklı departmanların öngördüğü bütçeler finans departmanı ve yöneticiler tarafından onaylanıyor, izleniyor ve yönetilebiliyor.

Yöneticilere kurum stratejilerinin etkilerini analiz etmelerine imkan sunan finansal performans yönetimi; yöneticilerin vakit kaybetmek yerine, alternatif stratejileri test etme, beklenmeyen durum planları oluşturma, uzun dönemli strateji belirleme, risk yönetimi ve yatırım maliyeti konularında önünü açıyor.

Kurumsal Karne Modülü ile dört perspektifte ölçüm

Timur Turgutlu şirketlerin stratejik iş planı yaparken, uygulamanın işleyişine yön verecek, doğruluğunu analiz eden ve saptayan anahtar başarı kriterleri hakkında şu bilgileri verdi; "Anahtar Performans Yönetimi (Key Performance Indicator -KPI) olarak tanımladığımız bu kriterleri en doğru şekilde yönetmesi için biz kurumsal karne modülünü konumlandırıyoruz. Kurumsal Karne Modülü dört perspektifte şirketleri ölçmeye yardımcı oluyor.

Finans, müşteri memnuniyeti, süreç, öğrenme ve gelişim.

Kurumsal karneleme çalışmaları, anahtar performans göstergelerinden hareketle neden sonuç ilişkilerinin analizine dayanıyor. Bu bilgiler yine yöneticilerin kolaylıkla analiz edebilecekleri şekilde görsel araçlarla da güçlendirilerek kullanıcılara sunuluyor. Geçmişe baktığımızda ölçümlenecek değerlerin hep parasal kriterler olduğunu görüyoruz. Ancak biz parasal olmayan değerleri de tanımlatabiliyoruz. Makinelerdeki arıza sayısı, planlı olmayan arızaya dayalı bakımların sayısı, müşteri memnuniyeti gibi. Yine alarm ve bildirimler ile bu kriterleri kolaylıkla takip imkanı sunuyoruz. Ayrıca kullanıcının daha hızlı işlem yapmasını sağlayacak kısa yol fonksiyonlarını barındırıyoruz. Kurumsal karne kullanıcılara takvimlendirilmiş raporlar dışında online finansal raporlar, bütçeye göre bilanço, gelir tablosu alma gibi kolaylıklar sunuyor."

Netsis iş zekası ürünleri ile görsel, hızlı ve güvenilir raporlama

Tüm modüllerdeki bilgileri bir araya getiren ve bu bilgileri anlamlı, gerçekçi, stratejik raporlamalara dönüştüren modül ise iş zekası. Uygulama içindeki veriler Netsis iş zekası fonksiyonları ile birleşiyor ve işletmelere hazırlaması günler alabilecek raporları online veriler şeklinde sunuyor. Netsis iş zekası ürünleri ile görsel, hızlı ve güvenilir bir yapıda kullanıcılara sunulan raporlar çalışanlar, müşteriler, iş süreçleri, finans gibi farklı perspektiflerden gelen verileri kullanarak kurumsal performansı görselleştiren bilgileri ortaya koyuyor.

"Şirketlere gittiğimizde yüzlerce raporla karşılaşıyoruz ancak bu raporun bir çoğu aynı raporun farklı departmanlarca hazırlanmış halleri ve tutarsız oluyor" diye konuşan Turgutlu, "Biz tek platformdan güvenilir raporlama sağlıyoruz. Kullanıcı küpleri kendine göre tasarlayarak, aynı satış raporunun farklı yorumlarını kolaylıkla alabiliyor. Sağlıklı veriler üzerinde kurgulanan iş zekası modülü standart raporlarda görülemeyecek olan çok değişik ilişkileri ortaya çıkarabiliyor ve böylelikle ileriye dönük aksiyonların belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor" dedi.

 
 

ozgan@ozganbilisim.com

Copyright © 2018 Ozgan Bilişim